За да използвате схемата е необходимо вашето устройство да бъде разположено хоризонтално

Please rotate your device


Разположен в източната индустриална зона на гр.Плевен, производствения комплекс включва закрити производствени площи състоящи се от три халета с размери 25х200м. В допълнение, предприятието е оборудвано със спомагателна инфраструктура, подемно-транспортна техника, и 10 000м2 складови площи. За качествено изпълнение на технологичния процес производственият комплекс разполага с високо квалифициран персонал, строго сертифицирани системи за управление на качеството, автопарк за изпълнение на логистичните процеси и високо нива на механизация.

Our production facility is situated in the eastern industrial zone of Pleven. It consists of three production halls covering a total area of 15000 square meters, with additional stock area of 10000 square meters. You can explore the equipment available at the main production hall using the schematic on top.


Производствения процес в завода на „Метални Конструкции – Плевен“ ЕАД, започва с почистването на корозионните елементи от металните суровини, чрез употребата на микроабразивни частици. Това се извършва от обособени по предназначение машини в комплекса. В зависимост от видът на заготовката, тя преминава през машините за разкрой, рязане и допълнителна механична обработка за профилен или листов материал. Технологичния цикъл на изделието продължава със заваряване на металната конструкция. В зависимост от детайлите заваряването се извършва в защитена газова среда или под флюс. Последната технологична операция е прокриването на детайлите с антикорозионна защита. Работния процес на метални кострукции е изграден въз основа на европейски и глобални стандарти за управление на качесвото ISO 9001:2015; система за качесвото на заварени съединения EN ISO 3834-2, система за производствен контрол ЕN1090 EXC4, система за опазване на околната среда ISO 14001:2015, сертифицирана система за безопасен труд OHSAS 18001:2007.

Our production process is built on EU and global quality management systems ISO 9001:2015, EN ISO 3834-2, ЕN1090 EXC4, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007. The production cycle begins with cleaning of the raw materials that come in. This is done by microabrasive blasting technology. The next step consists of measuring out the incoming material and cutting/bending it into shape depending on project specifics. Then, the prepared elements are transferred to working spaces where they are welded together and later inspected under certified standards. After assembly the elements are passed on to be covered with anticorrossion paint. The ready projects is then packaged and expedited to the customer.