ЗА НАС

"МК-Плевен" EАД е иновативно българско търговско дружество, основано с цел задоволяване на растящото потребление за висококачествени метални конструкции и компоненти. Над 50 години компанията изработва първокласни метални конструкции, като за това време придобихме богат опит в производството на метални конструкции за проекти както в България, така и извън нея. С над 6000 тона годишен капацитет и множество поръчители от Русия, Германия, Франция, Белгия, Катар, Австрия, Румъния. Всичко това бе постигнато благодарение на опитният ни персонал, високотехнологичната ни база, автоматизираните ни машини и съвременните производстени практики, които продължаваме да развиваме. Като компания с дългогодишен опит и доказана репутация сме в състояние да удовлетворим най-мащабните Ви потребности.

"МК-Плевен" EАД е сертифициран лидер в производството на метални конструкции за разнородни проекти като: рафинерии, пречиствателни станции, химически заводи, топлоядрени и ядрени електроцентрали, летища, гари, логистични центрове, заводи и производствени цехове, обществени сгради, стадиони и спортни зали. В допълние към това, фабриката разполага с достатъчен производствен капацитет и ноу-хау, за да задоволи необходимоста Ви, както от тясно специализирани и сложни метални конструкции така и за мащабни инфструктурни проекти. МК-Плевен предлага набор от индустриални услуги, които могат да бъдат разгледани тук. Дружеството има изградена и внедрена Система за управление на качеството в съответствие с изискванията на ISO EN1090, EXC4.

За повече информация, моля разгледайте сайта и направете директно запитване.