Siloma


Лентоотрязваща машина за разкрой и рязане под ъгъл до 30 на готови профили. В машинния двор на Метални конструкции разполагаме с две машини от този тип, които заедно с Ficep Endeavour обработват огромно количество профили.

Sawing machine used to cut profiles at an angle. Our factory is equipped with two machines of this type.