Durma Press


Вид гилотинна машина, която извършва бърз и точен разрез на L-профили и профили с плътни сечения.

A type of mechanical guillotine that carries out fast and precise cutting of L-profiles and thick section profiles.