Durma PBH300

Хидравлична триролкова огъваща машина за огъване на плътни и валцовани профили с различно сечение и тръби с голям радиус на огъване.

Hydraullic three roller plate bending machine.